• EVENT LOCATIONS

  KL_event jakarta_event bangkok_event
  manila_event taipei_event beijing_event

เกี่ยวกับงาน

วันแห่งนวัตกรรมในการบริการด้านสุขภาพ 

8 ตุลาคม 2013

healthcareimg4

สังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังทำให้ระบบสุขภาพในปัจจุบันต้องประสบการความท้าทายเป็นอย่างมากทั่วเอเซียในเวลาเดียวกันระบบเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนส่งผลให้รัฐต่าง ๆ มีการเข้มงวดเรื่องงบประมาณและต้องการผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ในเวลาเดียวกันคนไข้จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นในแง่ความปลอดภัยและการบริการ ทำให้ระบบการบริการด้านสุขภาพนั้นต้องบูรณาการให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อที่จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ รัฐบาลต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียหันมาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะในแง่

 • ระบบเคลื่อนที่
 • ระบบช่วยตัดสินใจทางการแพทย์
 • ระบบจัดการผู้ป่วย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในแง่การให้บริการด้านธุรกิจและการวางงบประมาณระยะยาว

วันแห่งนวัตกรรมในบริการด้านสุขภาพเป็นงานประชุมสัมมนาที่วิเคราะห์เจาะลึกถึง การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในระดับการให้บริการรายบุคคลและในระดับระบบการให้บริการการแพทย์ทั้งระบบ งานนี้ใช้เวลาหนึ่งวันนำผู้มีอิทธิพลส่วนได้เสียต่าง ๆ
ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพบแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันถึงปัญหาในการทำมาใช้และกลยุทธ์ในการออกแบบระบบ

ใครควรมางานนี้
งานประชุมสัมมนานี้จะรวมบุคคลากร อาธิ ผู้บริหารระดับสูง (CxO) หัวหน้าแผนก และ ผู้บริหาร จาก

 • รัฐบาล
 • โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
 • คลีนิค
 • บ้านฟื้นฟู
 • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่น

ผู้นำและผู้ตัดสินใจในวงการสุขภาพควรมา ร่วมงาน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์กับเพื่อนร่วมวงการ

เกี่ยวกับผู้จัด

เวปไซต์ Enterprise Innovation (www.enterpriseinnovation.net) เป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วเอเซีย เป็น แห่งที่ผู้นำทางด้านธุรกิจและผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมาเพื่อหาความรู้และวิธี ปฏิบัติที่ดีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

Enterprise Innovation เป็นส่วนหนึ่งของ Questex Asia สื่อวิชาชีพทีได้รับการยอมรับจากผู้นำทางธุรกิจและด้านไอทีทั่วเอเซียในเครือมีวารสารอาธิ CFO Innovation, Computerworld Hong Kong, NetworkWorld Asia และ Telecom Asia.